Bank BPH (grupa GE Capital)
Bank BPH (grupa GE Capital)

Strona główna » Klienci korporacyjni » Produkty skarbowe i powiernicze » Zarządzanie nadwyżkami finansowymi

Obligacje Skarbu Państwa

 

Obligacje skarbowe to papier dłużny Skarbu Państwa o terminach emisji od 1 roku do 20 lat.
Oprocentowanie obligacji może mieć charakter:

  • zmienny, np. oparty o rentowność 13-tyg. lub 52-tyg. bonów skarbowych lub stawek WIBOR
  • stały, dyskontowy (obligacje zerokuponowe)
  • stały, oparty o płatny corocznie kupon

Bank BPH oferuje możliwość inwestowania w obligacje skarbowe na rynku pozagiełdowym (inwestor kupuje obligacje od Banku BPH na swój rachunek papierów wartościowych prowadzony w Banku), poprzez zawarcie Transakcji PD (rozliczanej w terminie do 2 dni roboczych) lub Transakcji PDT (rozliczanej w terminie dalszym niż 2 dni robocze).

Transakcje te są stosowane jako formy lokowania wolnych środków finansowych (zakup obligacji skarbowych) lub uzyskania płynnych środków (sprzedaż obligacji skarbowych). 

Szczegółowy opis - transakcja PD (PDF)

Szczegółowy opis - transakcja PDT (PDF)
 

 

 

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany tym produktem? 
 

801 274 274
22 531 80 95

 

businessline@bph.plPosiadasz ten produkt i masz pytania?
Przejdź na stronę Kontakt.  

 

Koszt połączenia według taryfy operatora.