Bank BPH (grupa GE Capital)
Bank BPH (grupa GE Capital)

Strona główna » Klienci korporacyjni » Rachunki i operacje » Transakcje zagraniczne

Polecenie wypłaty EOG

Polecenie wypłaty EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) to nowy typ przelewu w obrocie dewizowym, który spełnia następujące warunki:

 1. Dla płatności wysyłanych przez Klientów Banku BPH:
 • zlecany z rachunków prowadzonych w Banku w dowolnej walucie EOG,
 • wysyłany w walucie euro,
 • na rachunek Odbiorcy (Beneficjenta) prowadzony w dowolnej walucie EOG przez bank z siedzibą w EOG,
 • spełniające wymagania automatycznego przetwarzania, tzn.:
  • z podanym prawidłowym kodem BIC banku odbiorcy (SWIFT Banku: 8 lub 11 znaków),
  • z podanym numerem rachunku odbiorcy w standardzie IBAN,
  • bez wskazania banku pośredniczącego lub dodatkowych warunków realizacji przelewu,
 • z maksymalnie jednym przewalutowaniem,
 • z opcją kosztową SHA.
   
 1. Dla płatności otrzymywanych przez Klientów Banku BPH:
 • polecenie wypłaty otrzymane z banku z siedzibą EOG,
 • w walucie euro,
 • na rachunek Beneficjenta prowadzony w dowolnej walucie EOG.

Polecenie wypłaty EOG realizowane jest w trybie zwykłym lub ekspres.

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany tym produktem? 
 

801 274 274
22 531 80 95

 

businessline@bph.plPosiadasz ten produkt i masz pytania?
Przejdź na stronę Kontakt.  

 

Koszt połączenia według taryfy operatora.