Bank BPH (grupa GE Capital)
Bank BPH (grupa GE Capital)

Strona główna » Klienci korporacyjni » Rachunki i operacje » Karty korporacyjne

Karty obciążeniowe

Karty obciążeniowe (typu "charge", z odroczonym terminem płatności) rozliczane są raz w miesiącu, po zakończeniu cyklu rozliczeniowego trwającego od 26 dnia danego miesiąca kalendarzowego do 25 dnia następnego miesiąca, w drodze obciążenia rachunku firmy łączną kwotą dokonanych transakcji. Karty obciążeniowe działają w oparciu o indywidualny limit wydatków, ustalony dla danej karty, który określa maksymalną wartość operacji możliwych do przeprowadzenia w pojedynczym cyklu rozliczeniowym. Ponadto można ustalić osobny limit wypłat gotówkowych.

Bank BPH oferuje Klientom korporacyjnym karty obciążeniowe VISA Business Gold, VISA Business, MasterCard Corporate Executive oraz MasterCard Corporate.

Karty VISA Business Gold i VISA Business służą do dokonywania płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej. Umożliwiają także wypłaty gotówki w bankomatach oraz kasach banków oznaczonych symbolem VISA. Operacje dokonywane za granicą przy ich użyciu przeliczane są na dolary amerykańskie.

Karty MasterCard Corporate Executive i MasterCard Corporate służą do dokonywania płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej. Umożliwiają także wypłaty gotówki w bankomatach oraz kasach banków oznaczonych symbolem Eurocard lub MasterCard. Operacje dokonywane za granicą przy ich użyciu przeliczane są na euro.

Karty VISA Business Gold i MasterCard Corporate Executive to produkty prestiżowe adresowane do kadry zarządzającej najwyższego szczebla.

Informacje o operacjach dokonanych za pomocą kart obciążeniowych mogą być dostępne codziennie, dzięki usłudze raporty elektroniczne.
 

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany tym produktem? 
 

801 274 274
22 531 80 95

 

businessline@bph.plPosiadasz ten produkt i masz pytania?
Przejdź na stronę Kontakt.  

 

Koszt połączenia według taryfy operatora.