Bank BPH (grupa GE Capital)
Bank BPH (grupa GE Capital)

Strona główna » Klienci korporacyjni » Rachunki i operacje » Karty korporacyjne

Karty obciążeniowe z odroczoną spłatą

Karty obciążeniowe z odroczoną spłatą oferowane przez Bank BPH wyróżniają się na rynku wieloma funkcjonalnościami, do których należą m.in.:

  • powiązanie z każdą z kart indywidualnych rachunków dedykowanych do ich obsługi
  • możliwość ustalenia dodatkowego bezodsetkowego okresu (grace period), rozpoczynającego się pierwszego dnia po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, w trakcie którego Bank nie nalicza odsetek od operacji bezgotówkowych dokonanych kartą obciążeniową z odroczoną spłatą w ostatnim, zakończonym cyklu rozliczeniowym
  • możliwość wybrania jednego z sześciu dostępnych cykli rozliczeniowych
  • dowolna forma spłaty zadłużenia powstałego na karcie: w drodze obciążenia rachunku firmy prowadzonego w Banku BPH, obciążenia rachunku użytkownika karty prowadzonego w Banku BPH, spłata zadłużenia za pośrednictwem polecenia zapłaty z rachunku użytkownika karty prowadzonego w innym banku, a także wpłata lub przelew środków pieniężnych na rachunek karty.

Bank BPH oferuje Klientom korporacyjnym karty obciążeniowe z odroczoną spłatą VISA Business Gold, VISA Business, MasterCard Corporate Executive oraz MasterCard Corporate.

Karty VISA Business Gold i VISA Business służą do dokonywania płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej. Umożliwiają także wypłaty gotówki w bankomatach oraz kasach banków oznaczonych symbolem VISA. Operacje dokonywane za granicą przy ich użyciu przeliczane są na dolary amerykańskie.

Karty MasterCard Corporate Executive i MasterCard Corporate służą do dokonywania płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej. Umożliwiają także wypłaty gotówki w bankomatach oraz kasach banków oznaczonych symbolem Eurocard lub MasterCard. Operacje dokonywane za granicą przy ich użyciu przeliczane są na euro.

Karty VISA Business Gold i MasterCard Corporate Executive to produkty prestiżowe adresowane do kadry zarządzającej najwyższego szczebla.

Informacje o operacjach dokonanych za pomocą kart płatniczych z odroczoną spłatą Banku BPH mogą być dostępne codziennie, dzięki usłudze raporty elektroniczne.

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany tym produktem? 
 

801 274 274
22 531 80 95

 

businessline@bph.plPosiadasz ten produkt i masz pytania?
Przejdź na stronę Kontakt.  

 

Koszt połączenia według taryfy operatora.