Bank BPH (grupa GE Capital)
Bank BPH (grupa GE Capital)

Strona główna » Oszczędności i Inwestycje » Produkty strukturyzowane

Produkty strukturyzowane

Produkty strukturyzowane dają niepowtarzalną szansę na osiągnięcie zysków przewyższających oprocentowanie tradycyjnych lokat bankowych. Umożliwiają inwestowanie na globalnych rynkach akcyjnych, walutowych, towarowych oraz rynkach nieruchomości, co pozwala na czerpanie korzyści z dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Wysokość oprocentowania uzależniona jest od zmian wartości aktywa bazowego, a konstrukcja produktu może pozwalać zarabiać zarówno na wzrostach, jak i spadkach jego wartości. Ta cecha sprawia, że z produktów strukturyzowanych możesz osiągać zyski zarówno w okresie hossy jak i bessy.  W przypadku niezrealizowania się zakładanego scenariusza rynkowego i utrzymania inwestycji do końca czasu jej trwania, Inwestor korzysta z gwarancji zainwestowanego kapitału, w wysokości każdorazowo określonej w Ogólnych Zasadach Emisji.

Jesteśmy jednym z pionierów w zakresie oferowania klientom produktów strukturyzowanych w Polsce. Od 2003 przeprowadziliśmy kilkadziesiąt emisji, głównie w formie Bankowych Papierów Wartościowych (Strukturyzowanych Certyfikatów Depozytowych - SCD). Środki lokowane w produktach strukturyzowanych Banku BPH podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 100 tys euro na zasadach ogólnych.

Szczegółowe informacje, w tym opis ryzyk związanych z inwestowaniem w SCD dostępne są w Ogólnych Zasadach Emisji i materiale informacyjnym odpowiednim dla każdej z serii SCD.

Ostateczna wartość parametrów dla Lokaty Inwestycyjnej powiązanej z indeksem WIG20 z subskrypcji trwającej od 16.05.2016 r. do 10.06.2016 r.:

  • poziom początkowy ceny ropy: 1733,48
  • współczynnik partycypacji ustalony przez Emitenta: 25%

Skontaktuj się z nami

infolinia 801 406 406
58 300 70 69


Koszt połączenia według taryfy operatora.


Posiadasz ten produkt i masz pytania?
Przejdź na stronę Kontakt »

Zobacz również