Bank BPH (grupa GE Capital)
Bank BPH (grupa GE Capital)

Strona główna » Kredyty » Kredyty hipoteczne » Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny

 

Jeżeli korzystasz dziś z kilku kredytów, pożyczek i co miesiąc musisz pamiętać o płaceniu wielu różnych rat, skorzystaj z wygodnego rozwiązania jakim jest kredyt konsolidacyjny.

Możesz go przeznaczyć na spłatę zobowiązań finansowych takich jak: debet w rachunku osobistym, zadłużenie na karcie kredytowej, pożyczkę gotówkową, kredyt samochodowy, kredyt konsumpcyjny czy kredyt mieszkaniowy.

Proponujemy:
 
wysokość kredytu
 
 • finansowanie do 60% wartości nieruchomości
 • kwota kredytu już od 30 000 zł
waluta kredytu
 
 • kredyt w złotych polskich
okres spłaty
 • okres spłaty - nawet do 30 lat
 • wakacje kredytowe - nawet do 3 miesięcy3 przerwy w spłacie rat kredytu, z których możesz skorzystać w razie nieprzewidzianych sytuacji życiowych

Sprawdź, jak możesz zyskać niższe oprocentowanie kredytu (marża)1 :

 1. posiadając Maksymalne Konto wraz z kartą do konta i aktywnie korzystając z ich możliwości możesz zyskać niskie oprocentowanie dzięki możliwości obniżenia marży kredytu o 0,3% w stosunku do oferty standardowej,
 2. wystarczy, że w okresie spłaty kredytu, w każdym miesiącu, zapewnisz miesięczne wpływy2 na konto w kwocie określonej w Twojej umowie kredytu, oraz dokonasz minimum 2 transakcji bezgotówkowych kartą do konta,
 3. konto osobiste pozwoli także na automatyczną spłatę rat kredytu - to bardzo praktyczne rozwiązanie.

Kredyt konsolidacyjny to możliwość oszczędności, a przy tym wygoda:

 • oszczędności - dzięki długoterminowemu, korzystnie oprocentowanemu kredytowi konsolidacyjnemu możesz płacić jedną, niższą miesięczną ratę,
 • wygoda - nie musisz pamiętać o spłacaniu kilku zobowiązań w różnych terminach na różne rachunki bankowe, bo spłacasz tylko jeden kredyt,
 • możesz także uzyskać dodatkowe środki na sfinansowanie potrzeb mieszkaniowych oraz na inny, dowolny cel.

Ważne informacje:
1Wyliczenia reprezentatywne dla konsolidacyjnego kredytu hipotecznego na dzień 01-04-2015 r.: całkowita kwota kredytu: 45 886,57 zł; kredytowane przez Bank koszty (tj. prowizja za udzielenie kredytu, koszt ubezpieczenia na wypadek zgonu i niezdolności do pracy , opłata za wycenę nieruchomości, opłata za wpis hipoteki z podatkiem): 1871,82 zł; okres kredytowania: 222 miesiące; LTV 18%; oprocentowanie kredytu: 4,85% w skali roku - wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M z 30-03-2015: 1,65%) i marży Banku w wysokości 3,20%. Do czasu ustanowienia hipoteki marża jest podwyższana o 1,25 pp. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 6,46%. Równa rata miesięczna: 326,98 zł. Całkowity koszt kredytu: 31 536,36 zł, w tym: opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy (polisa z rynku wg założonego kosztu 0,08% wartości nieruchomości): 201,70 zł; suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku Maksymalne Konto w całym okresie kredytowania: 4 437,78 zł (opłata miesięczna: 19,99 zł); opłata za wycenę nieruchomości: 300 zł; opłata za wpis hipoteki z podatkiem 217 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 1,82%, tj. 844,54 zł pod warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia na wypadek zgonu i niezdolności do pracy z kosztem 1,08% od całkowitej kwoty kredytu powiększonej o inne kredytowane koszty, tj. 510,28 zł za pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej; suma odsetek za cały okres kredytowania od całkowitej kwoty kredytu powiększonej o kredytowane koszty: 25 025,06 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 77 422,93zł. Bank uzależnia przyznanie kredytu oraz jego wysokość od oceny zdolności kredytowej Klienta.

2Pod pojęciem "wpływów na konto" należy rozumieć: wpłaty gotówkowe w kasach Banku BPH SA oraz w Agencjach Uniwersalnych i Placówkach Partnerskich Banku BPH SA, przelewy przychodzące z innych banków, przelewy z innych rachunków prowadzonych w Banku BPH SA, których Klient nie jest Posiadaczem lub Współposiadaczem, przelewy z tytułu wypłaty kredytu lub transzy kredytu udzielonego przez Bank BPH SA.

3Standardowo można skorzystać z 1-miesięcznej przerwy w spłacie rat kredytu, raz w roku. Możliwość skorzystania z 3-miesięcznej przerwy w spłacie rat kredytu dotyczy okresu bezpośrednio po narodzinach lub adopcji dziecka przez Kredytobiorców.

Szczegółowy opis ochrony i wyłączeń odpowiedzialności zamieszczony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W zakresie ubezpieczeń Bank stosuje zasady zawarte w Rekomendacji Związku Banków Polskich

 

Skontaktuj się z nami

infolinia 801 406 406
58 300 70 69


Koszt połączenia według taryfy operatora.


Posiadasz ten produkt i masz pytania?
Przejdź na stronę Kontakt »