Bank BPH (grupa GE Capital)
Bank BPH (grupa GE Capital)

Strona główna » Biuro Maklerskie » Rachunek inwestycyjny

 

  • Prowizje i opłaty

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Banku BPH SA »

  • Opłaty za notowania

Każdy nowy Klient, który założy rachunek inwestycyjny z dostępem do internetowego systemu  M@klerPlus  automatycznie otrzymuje testowy bezpłatny 30 - dniowy dostęp do pakietu M@kler TEST (pełny pakiet notowań). Po upływie tego czasu Klient automatycznie powraca do pakietu M@kler1.

Biuro Maklerskie Banku BPH umożliwia swoim Klientom dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym w trzech pakietach:

Nazwa pakietu

Rodzaj dostępu

Opłata za miesiąc kalendarzowy

Bezpłatny w przypadku obrotu za poprzedni miesiąc

Klienci Indywidualni Firmy
M@kler 5 PLUS Cały arkusz zleceń 174,05 zł tak
Rynek kasowy* 150 tys zł tak
Kontrakty** 150 szt tak
         
M@kler 5 5 najlepszych ofert kupna/sprzedaży 88,10 zł 150,40 zł tak
Rynek kasowy* 75 tys zł 75 tys zł tak
Kontrakty** 75 szt 75 szt  tak
         
M@kler 1 1 najlepszej oferty kupna/sprzedaży bezpłatnie nie dotyczy tak
* Wysokość obrotów brutto na rynku akcji, praw do akcji, certyfikatów inwestycyjnych, obligacji i praw poboru.
** Ilość zrealizowanych pozycji na rynku kontraktów, opcji i jednostek indeksowych.
 

Jak uruchomić notowania w czasie rzeczywistym?

Dla posiadaczy pakietów M@kler 1, M@kler 5, M@kler 5 PLUS zamawianie i zmiana pakietu:

1. Po zalogowaniu do Systemu M@kler należy wejść w menu Dyspozycje.
2. Wybrać link Zmiana pakietu notowań.
3. Wybrać pakiet w systemie M@kler.
4. Wysłać wniosek poprzez jego podpisanie.

Dla posiadaczy pakietu M@kler, M@kler TEST aktywacja dostępu:

1. Po zalogowaniu do Systemu M@kler wejść w menu Informacje.
2. Wybrać link Notowania OnLine.
3. Aktywować dostęp do notowań poprzez akceptację Umowy abonenckiej.

Uruchomienie:

1. Po zalogowaniu do Systemu M@klerPlus wejść w menu Rynek.
2. Wybrać opcję Notow@niaPlus.