Bank BPH (grupa GE Capital)
Bank BPH (grupa GE Capital)

Strona główna » Firmy » Faktoring i finansowanie handlu » Produkty dokumentowe

Inkaso dokumentowe

Jest to korzystny dla sprzedającego/eksportera sposób na ściągnięcie należności za sprzedawany towar. Polega ono na wydaniu przez bank dokumentów handlowych kupującemu/importerowi, w zamian za zapłatę lub zobowiązanie do zapłaty. Inkaso dokumentowe wykorzystuje się jako elastyczne i relatywnie niedrogie narzędzie zabezpieczenia transakcji zawieranych regularnie z tym samym kontrahentem. Daje ono sprzedającemu/eksporterowi możliwość kontroli nad towarem do momentu zapłaty lub akceptu weksla oraz zapewnia mu pomoc banku w uzyskaniu zapłaty.

Dla kupującego/importera jest to prostsza forma płatności w porównaniu np. z akredytywą lub gwarancją. Dokumenty handlowe są dowodem na istnienie i wysłanie towaru oraz dają prawo wejścia w posiadanie towaru. Istnieje możliwość odroczenia terminu płatności. O zapłacie za towar decyduje importer, a rodzaj i treść dokumentów zapewnia dobre wykonanie kontraktu/umowy przez sprzedającego/eksportera.

Inkaso dokumentowe jest praktycznym sposobem obsługi transakcji handlowych, w których strony kontraktu są gotowe zrzec się zabezpieczenia oferowanego przez akredytywę dokumentową, ale jeszcze nie chcą dokonywać dostaw w ramach rachunku otwartego. Inkaso dokumentowe najlepiej sprawdza się w przypadku handlu między stronami mającymi do siebie zaufanie, kiedy prawdopodobieństwo, że kupujący/importer zdecyduje się na zapłatę za towar  (co uprawnia go do wejścia w posiadanie tego towaru) jest wysokie.

Korzyści dla sprzedającego:

  • uczestnictwo banku w transakcji zwiększa bezpieczeństwo transakcji – sprzedający ma pewność, że dokumenty, a tym samym towar, przesłane do inkasa nie zostaną wydane kupującemu bez spełnienia warunków zawartych w instrukcji inkasowej
  • prostota transakcji
  • stosunkowo niskie koszty bankowe.

Korzyści dla kupującego:

  • uczestnictwo banku w transakcji zwiększa bezpieczeństwo transakcji – kupujący ma pewność, że po spełnieniu warunków zawartych w instrukcji inkasowej otrzyma dokumenty inkasowe, a tym samym towar
  • możliwość kredytowania ze strony sprzedającego przy płatnościach odroczonych
  • kupujący nie angażuje z góry środków pieniężnych, ani nie obciąża z góry swojego portfela kredytowego
  • prostota transakcji
  • stosunkowo niskie koszty bankowe.

Korzystaj z nowoczesnych rozwiązań i sprawdź naszą usługę TradeNet – platformę internetową umożliwiająca obsługę akredytywy i inkasa przez Internet.

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany tym produktem? 
 

801 333 111
58 308 50 37Posiadasz ten produkt i masz pytania?
Przejdź na stronę Kontakt.  

 

Koszt połączenia według taryfy operatora.